Umowa Kupna / Sprzedaży motocykla

Jeśli kupujesz lub sprzedajesz motocykl nie zapomnij udokumentować tego poprzez zawarcie stosownej umowy, zawierającej kilka elementów niezbędnych dla jej ważności.

Zgodnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, umowa powinna zawierać:

  • wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy,
  • wskazanie stron umowy, w sposób który umożliwia ich identyfikację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL),
  • wskazanie ceny,
  • wskazanie przedmiotu, który kupujesz lub sprzedajesz (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg, kolor, numer VIN),
  • zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy ze Sprzedającego na Kupującego,
  • zobowiązanie do wydania rzeczy przez Sprzedającego i odbioru rzeczy przez Kupującego, który jednocześnie zobowiązuje się do uiszczenia określonej ceny,
  • czytelny podpis obu stron.

Rękojmia lub Gwarancja po zakupie uszkodzonego motocykla

Rękojmia

Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedającego za ewentualne wady motocykla. Rękojmia jest formą gwarancji, która zabezpiecza kupującego przed niezgodnością towaru z umową sprzedaży. W Polsce rękojmia jest regulowana przez Kodeks Cywilny, który określa, że sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że rzecz sprzedana jest zgodna z umową, w szczególności że jest odpowiedni do celu, w jakim rzecz tego rodzaju jest zwykle używana oraz że ma cechy, które ta rzecz mieć powinna.

W przypadku motocykli, rękojmia oznacza, że sprzedający jest odpowiedzialny za ewentualne wady techniczne pojazdu, które istniały już w momencie sprzedaży i które mogą wpływać na jego bezpieczeństwo, trwałość lub użytkowanie. Rękojmia na motocykl jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Jeśli kupujący znajdzie wadę w motocyklu, ma prawo do reklamacji i żądania naprawy lub wymiany motocykla na inny, bezwadny egzemplarz. Jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieopłacalna, kupujący ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedający jest zobowiązany do naprawy lub wymiany motocykla na bezwadny egzemplarz bez dodatkowych kosztów dla kupującego.

Gwarancja

Gwarancja po zakupie używanego pojazdu jest formą dodatkowego zabezpieczenia dla kupującego. Gwarancja ta może być oferowana przez sprzedającego jako dodatkowy produkt w celu zwiększenia zaufania do pojazdu i zwiększenia atrakcyjności oferty. Gwarancja ta jest rodzajem ubezpieczenia, które zabezpiecza kupującego przed ewentualnymi kosztami naprawy lub serwisowania pojazdu po jego zakupie.

Gwarancja po zakupie używanego pojazdu może być oferowana przez różne podmioty, takie jak sprzedający pojazdów używanych, firmy ubezpieczeniowe lub firmy specjalizujące się w tego typu produktach. Gwarancja ta może obejmować różne elementy, takie jak naprawy silnika, skrzyni biegów, układu napędowego, itp.

Należy pamiętać, że gwarancja po zakupie używanego pojazdu nie jest tożsama z rękojmią, która jest regulowana przez Kodeks Cywilny i która jest obowiązkowa dla sprzedającego pojazdu. Gwarancja po zakupie używanego pojazdu jest produktem dodatkowym i kupujący może zdecydować, czy chce ją wykupić, czy też nie.


Pamietaj!

Pamiętaj także, że do zawarcia umowy dochodzi w momencie złożenia przez Kupującego i Sprzedającego zgodnych oświadczeń woli. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, przy czym zaznaczyć należy że tylko taka forma umowy pozwoli ci na udowodnienie jej treści, w przypadku ewentualnych sporów. Ponadto, umowa będzie potrzebna w urzędzie komunikacji podczas rejestracji motocykla czy urzędzie skarbowym.