Umowa Kupna / Sprzedaży motocykla

Jeśli kupujesz lub sprzedajesz motocykl nie zapomnij udokumentować tego poprzez zawarcie stosownej umowy, zawierającej kilka elementów niezbędnych dla jej ważności.

Zgodnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, umowa powinna zawierać:

  • wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy,
  • wskazanie stron umowy, w sposób który umożliwia ich identyfikację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL),
  • wskazanie ceny,
  • wskazanie przedmiotu, który kupujesz lub sprzedajesz (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg, kolor, numer VIN),
  • zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy ze Sprzedającego na Kupującego,
  • zobowiązanie do wydania rzeczy przez Sprzedającego i odbioru rzeczy przez Kupującego, który jednocześnie zobowiązuje się do uiszczenia określonej ceny,
  • czytelny podpis obu stron.

Pamietaj!

Pamiętaj także, że do zawarcia umowy dochodzi w momencie złożenia przez Kupującego i Sprzedającego zgodnych oświadczeń woli. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, przy czym zaznaczyć należy że tylko taka forma umowy pozwoli ci na udowodnienie jej treści, w przypadku ewentualnych sporów. Ponadto, umowa będzie potrzeba w urzędzie komunikacji podczas rejestracji motocykla czy urzędzie skarbowym.